020-2260066
Blog
Verkocht

Faas Wilkesstraat 123 B + PP Amsterdam

Omschrijving

In het meest prestigieuze project van Zeeburgereiland, ‘Heroes Amsterdam’, komt nu dit prachtige 4-kamer appartement met een studio en riante tuin beschikbaar. Een ruim appartement op de begane grond met een woonoppervlakte van circa 125 m². De woning is voorzien van onder andere een ruime woonkamer met open keuken, drie slaapkamers, een studio, grote badkamer en erg veel opbergruimte. De goed onderhouden tuin is gelegen op het zuid oosten en heeft een zeer fraaie afwerking. Er is een parkeerplaats (in vraagprijs inbegrepen, circa € 25.000,-) in de ondergrondse parkeergarage. Met de auto ben je in drie minuten in het centrum en met de fiets in vijf minuten in Amsterdam Oost of Noord. Maar het eiland is leuk genoeg om te blijven en het wordt steeds mooier met een groot sportpark, met heel veel voorzieningen, centraal in de wijk en het inmiddels beroemde Kaap voor dans of een drankje aan het stadsstrand. Kom snel kijken in dit ruime en fraai afgewerkte appartement met riante tuin van meer dan 80 vierkante meter!

Indeling:
Entree via de gemeenschappelijke entree op de begane grond. Daar aangekomen betreedt u de hal waar zich de wc bevindt, via de prachtige glazen deuren is er toegang tot de ruime woonkamer die is voorzien van veel licht inval, dubbele openslaande deuren naar de tuin en de luxe open keuken. De keuken is uitgerust met een inductie kookplaat (van het merk Bora) met afzuiging in het midden, oven, magnetron, grote koelkast, een afwasmachine, een Quooker, veel opbergruimte en een aanrechtblad van keramiek met marmer-look. Aan beide zijde van de woonkamer zijn de slaapkamers te bereiken, aan de linkerkant zijn twee slaapkamers, badkamer en washok/berging te vinden. De twee slaapkamers, waarvan één zeer ruime kamer is voorzien van een wastafelmeubel met spiegel hebben beide toegang en uitzicht op de tuin.

De zeer ruime badkamer is modern betegeld en heeft een dubbele wastafel, dubbele ovale spiegels, een ligbad, inloopdouche met regendouche en wc. Naast de badkamer bevindt zich een washok/berging waar de wasmachine en droger aansluiting zit, ook is daar plek voor een extra vriezer. Aan de andere kant van de woonkamer is de grootste slaapkamer met (muziek)studio, deze kamer is via een klein trappetje omlaag te bereiken en heeft een plafonhoogte van 3.15 meter. Zoals ook bij de andere twee slaapkamers is via deze kamer tevens de tuin te bereiken. De studio heeft veel bergruimte en is ook ideaal om te gebruiken als bijvoorbeeld (walk-in) kledingkast.

De riante en goed onderhouden tuin (circa 80,4 m2) is gelegen op het zuid oosten en heeft een combinatie van tegels en beplanting. Een heerlijke plek om te genieten van de zon en de omgeving van het complex.
De gehele woning is voorzien van vloerverwarming (stadsverwarming) met een houten visgraat vloer en in de slaapkamers een linoleum vloer. In de ondergrondse garage bij het appartement is een bijbehorende parkeerplaats.

Het complex:
Dit schitterende appartement is gelegen in gebouw ‘Zilver’ in het complex ‘Heroes Amsterdam’ dat begin 2019 is opgeleverd in de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Het gebouw heeft een luxe uitstraling is onder andere voorzien met een eigen parkeerkelder onder het gebouw en een gezamenlijke fietsenstalling, eveneens in het souterrain. Daarnaast is het gehele gebouw, inclusief de liften en de parkeergarage voorzien van een goed sluitplan en camerabewaking, AED’s, nummerbordherkenning, video intercom en meerdere liften. De hallen zijn allemaal netjes afgewerkt evenals de entree.

Omgeving:
Zeeburgereiland in Stadsdeel Oost ligt binnen de Ring A-10 en is volop in ontwikkeling en de Sportheldenbuurt, waar deze woning is gelegen nadert de voltooiing. Kenmerkend is de onlangs geopende grootste openbare skatepark van Nederland en diverse sportvoorzieningen en veel speeltuintjes. Voor uw dagelijkse boodschappen is er een Albert Heijn. Bekend bij de inwoners zijn de hippe koffie- en lunchtentjes als ‘Bluey’s’ en ‘De Espressofabriek’ maar beroemd in de wijde omgeving zijn de strandtenten ‘Kaap’ en ‘Haddock’ met beiden heerlijk eten en een gezellig drankje. Kaap heeft daarnaast regelmatig gevarieerde, bekende feesten waar je geen overlast van ondervindt maar die wel heel leuk zijn om te bezoeken.

Met gerust hart kun je zeggen dat binnen enkele jaren het Zeeburgereiland de meest avontuurlijke en gezellige nieuwbouwwijk van Amsterdam zal zijn. Met binnenkort een campus van de Hogeschool van Amsterdam in de Sluisbuurt en op iets langere termijn veel winkels.

Qua natuur ben je in nog geen vijf minuten, hardlopend of fietsend, in (landelijk) Noord. Het is bijna surrealistisch hoe je vanuit een echt stedelijk gebied binnen vijf minuten in een oude vissershaven of op het boerenland staat met alle rust van dien. Maar je kunt in Noord heel goed terecht voor de mooiste terrassen of beste Cineville bioscopen van Amsterdam. De liefhebber vindt daar ook diverse voetbalverenigingen of diverse parken het Noorderpark met haar eigen zwembad. Dichterbij, in de Indische buurt heb je het Flevoparkbad. En ook Oost kent heel veel parken en sportgelegenheden als de Jaap Edenbaan en bijvoorbeeld Studio K en de Dappermarkt. Al dit moois is nooit verder dan 15 minuten fietsen door de geweldige centrale ligging van het eiland.

Verder is het eiland voorzien van een basisschool, diverse kinderopvang en twee middelbare scholen en een grote sporthal. Ook dat zal zich nog verder ontwikkelen de komende jaren. Sinds kort is er ook een nieuw politiebureau voor heel Amsterdam Oost en verder zijn er uitstekende praktijken voor tandartsen, huisartsen en fysiotherapie.

Bereikbaarheid:
Met de fiets ben je in 15 minuten in Amsterdam centrum via de Amsterdamse brug. De Ringweg A-10 is binnen drie autominuten te bereiken en ook de Piet Heintunnel richting het centrum van Amsterdam. Tram 26 stopt op vijf minuten lopen van het appartement en brengt je binnen 10 minuten naar Amsterdam CS of iets sneller bij de Oostelijk EIlanden. In feite is er geen plek in Amsterdam waar je zo snel in drie stadsdelen bent, zowel het centrum,, Oost als Noord

Bijzonderheden:
– Bouwjaar 2019;
– Zeer ruim 4-kamerappartement op de begane grond;
– Heerlijk ruime tuin (van meer dan 80 m2), gelegen op het zuidoosten;
– Woonoppervlakte van circa 125 m² (meetrapport aanwezig);
– 3 slaapkamers;
– Combinatie van een prachtige houten visgraat vloer en gietvloer;
– Veel opbergruimte door de hoge inbouwkasten;
– Vloerverwarming en CW5 Warmwater via stadsverwarming;
– Energielabel;
– Bijdrage VvE bedraagt €212,86 per maand;
– Gelegen op gemeentelijk erfpacht ABP 2000, tien jaar vaste canon;
– Canon is € 1.091,- per jaar, huidig tijdvak tot 15-01-2067;
– Eeuwigdurende erfpacht is notarieel vastgezet na het einde tijdvak;
– Professioneel beheerde VvE (Twinss VvE Beheer) met 150 leden;
– Gemeenschappelijke fietsenstalling en parkeerplaats in het souterrain;
– Oplevering in overleg.

*********

In the most prestigious project of Zeeburgereiland, ‘Heroes Amsterdam’, this beautiful 4-room apartment with a studio and spacious garden is now available. A spacious apartment on the ground floor with a living area of approximately 125 m². The house has a spacious living room with an open kitchen, three bedrooms, a studio, a large bathroom, and a lot of storage space. The well-maintained garden is located in the southeast and has a very nice finish.

There is a parking space (included in the asking price, approximately € 25,000) in the underground parking garage. You can reach the center in three minutes by car and in five minutes by bike in Amsterdam East or North. But the island is nice enough to stay and it’s getting better and better with a large sports park, with lots of amenities, central to the neighborhood and the now famous Cape for dancing or a drink on the city beach. Come and have a look at this spacious and beautifully finished apartment with a spacious garden of more than 80 square meters!

Layout:
Entrance through the communal entrance on the ground floor. Once there you enter the hall where the toilet is located, through the beautiful glass doors there is access to the spacious living room with lots of light, double doors to the garden, and the luxurious open kitchen. The kitchen is equipped with an induction hob (from the Bora brand) with extraction in the middle, an oven, microwave, a large fridge, a dishwasher, a Quooker, plenty of storage space, and a ceramic worktop with a marble look. The bedrooms can be reached on both sides of the living room, on the left are two bedrooms, a bathroom, and a laundry/storage room. The two bedrooms, one of which is very spacious with a washbasin with a mirror, both have access and a view of the garden.

The very spacious bathroom is modernly tiled and has a double sink, double oval mirrors, a bath, a walk-in shower with a rain shower, and a toilet. Next to the bathroom is a laundry room/storage room where the washing machine and dryer connection is, there is also room for an extra freezer. On the other side of the living room is the largest bedroom with (a music) studio, this room can be reached via a small staircase and has a ceiling height of 3.15 meters. As with the other two bedrooms, the garden can also be reached through this room. The studio has plenty of storage space and is also ideal for use as a (walk-in) wardrobe.

The very spacious and well-maintained garden (approximately 80 m2) is located in the southeast and has a combination of tiles and plants. A lovely place to enjoy the sun and the surroundings of the complex.
The entire house has underfloor heating (district heating) with a wooden herringbone floor and a linoleum floor in the bedrooms. There is an accompanying parking space in the underground garage of the apartment.

The complex:
This beautiful apartment is located in the ‘Silver’ building in the ‘Heroes Amsterdam’ complex that was completed at the beginning of 2019 in the Sportheldenbuurt on Zeeburgereiland. The building has a luxurious appearance and includes a private parking basement under the building and a shared bicycle shed, also in the basement. In addition, the entire building, including the elevators and the parking garage, is equipped with a good locking plan and camera surveillance, AEDs, number plate recognition, video intercom, and several elevators. The halls are all neatly finished, as well as the entrance.

Surroundings:
Zeeburgereiland in Stadsdeel Oost is located within the Ring A-10 and is in full development and the Sportheldenbuurt, where this house is located, is nearing completion. Characteristic is the recently opened largest public skate park in the Netherlands and various sports facilities and many playgrounds. For your daily shopping, there is an Albert Heijn. Known to the inhabitants are the hip coffee and lunch bars such as ‘Bluey’s’ and ‘De Espressofabriek’, but famous in the wider area are the beach bars ‘Kaap’ and ‘Haddock’, both with delicious food and a cozy drink. In addition, Kaap regularly has varied, well-known parties that do not inconvenience you, but which are very nice to visit.

You can safely say that within a few years Zeeburgereiland will be the most adventurous and pleasant new-build neighborhood in Amsterdam. With a campus of the Amsterdam University of Applied Sciences in the Sluisbuurt soon and many shops in the slightly longer term.

In terms of nature, you are in (rural) North in less than five minutes, running or cycling. It is almost surreal how you can be in an old fishing harbor or on farmland within five minutes from a real urban area with all the tranquility that entails. But you can easily visit the North for the most beautiful terraces or the best Cineville cinemas in Amsterdam. The enthusiast will also find various football clubs or various parks in the Noorderpark with its own swimming pool. Closer, in the Indian neighborhood, you have the Flevoparkbad. East also has many parks and sports facilities such as the Jaap Edenbaan and, for example, Studio K and the Dappermarkt. All this beauty is never more than 15 minutes by bike through the great central location of the island. The island also has a primary school, various childcare facilities, two secondary schools, and a large sports hall. This will also develop further in the coming years. Recently there is also a new police station for the whole of Amsterdam East and there are also excellent practices for dentists, general practitioners, and physiotherapists.

Accessibility:
By bike, you are in Amsterdam center in 15 minutes via the Amsterdam bridge. The A-10 ring road can be reached within three minutes by car and also the Piet Hein tunnel towards the center of Amsterdam. Tram 26 stops a five-minute walk from the apartment and takes you to Amsterdam Central Station within 10 minutes or a little faster to the Eastern Islands. In fact, there is no place in Amsterdam where you can reach three districts so quickly, both the center, East, and North

Particularities:
– Year of construction 2019;
– Very spacious 4-room apartment on the ground floor;
– Lovely spacious garden (appr 80 sq/m, located in the southeast;
– A living area of approximately 125 m² (measurement report available);
– 3 bedrooms;
– Combination of a beautiful wooden herringbone floor and cast floor;
– Lots of storage space due to the high built-in wardrobes;
– Underfloor heating and CW5 Hot water via district heating;
– Energy label;
– Contribution VvE is €212.86 per month;
– Located on municipal leasehold ABP 2000, ten-year fixed ground rent;
– Canon is € 1.091,- per year, the current period until 15-01-2067;
– Perpetual leasehold is notarized after the end of the period;
– Professionally managed VvE (Twinss VvE Beheer) with 150 members;
– Communal bicycle shed and parking space in the basement;
– Delivery in consultation.

Lees de volledige omschrijving
Wonen 125 m²
Bouwjaar 2019
Kamers 4

Kenmerken

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, benedenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2019
Soort dak
Bitumineuze dakbedekking
Ligging
Aan water, beschutte ligging, in woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
125 m²
Inhoud
520 m³

Indeling

Aantal kamers
4 kamers (3 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad, toilet, vloerverwarming, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, tv kabel

Energie

Energielabel
A
Isolatie
Dubbel glas, hr glas, muurisolatie, vloerisolatie
Verwarming
Stadsverwarming
Warm water
Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam K 10383
Eigendomssituatie
Erfpacht
Perceel
ASD07-K-10383

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin
Achtertuin
80 m²
Ligging tuin
Oost bereikbaar via achterom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Parkeergarage
Bekijk alle kenmerken